Zmiana rezydencji podatkowej – co musisz wiedzieć?

Zmiana rezydencji podatkowej – co musisz wiedzieć?

Zmiana rezydencji podatkowej to coraz częstsze zjawisko – otwarte granice sprzyjają przemieszczaniu się, zachęcają również do prowadzenia działań gospodarczych na terenie innych krajów. W jaki sposób dokonać zmiany rezydencji podatkowej? Czego dotyczy ten obowiązek i z czym się wiąże?

Czym jest rezydencja podatkowa?

Najprościej rzecz ujmując, o rezydencji podatkowej w danym państwie mówimy wówczas, gdy dochody danej osoby ze wszystkich źródeł przychodu podlegają opodatkowaniu w tym państwie, bez względu na to, z jakiego kraju pochodzą. Bycie rezydentem podatkowym w danym państwie skutkuje nieograniczonym obowiązkiem podatkowym. Oznacza on konieczność zadeklarowania i rozliczenia w danym kraju dochodów ze wszystkich źródeł z całego Świata i i zapłatę podatku dochodowego zgodnie z zasadami obowiązującymi w danym kraju z uwzględnieniem regulacji zawartych w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Zasadniczo istnieją dwie  grupy  okoliczności, które  przesądzają o rezydencji podatkowej w danym państwie Pierwsza to powiązania osobiste, które obejmują między innymi okoliczności jak: obecność współmałżonka lub partnera życiowego i dzieci w danym kraju,  aktywność w organizacjach społecznych, stowarzyszeniach, partiach politycznych, klubach sportowych.

Druga to powiązania ekonomiczne Grupa ta obejmuje m.in. okoliczności takie jak: miejsce prowadzenia przez daną osobę działalności zarobkowej, miejsce, w którym inwestuje, gdzie posiada rachunki bankowe papierów wartościowych, nieruchomości.

W przypadku wątpliwości w ustalaniu rezydencji podatkowej w danym kraju dla jej ustalenia sprawdza się czy dana osoba przebywa na jego terytorium 183 dni w roku podatkowym.

Jak zmienić rezydencję podatkową?

Zmiana rezydencji podatkowej oznacza konieczność zerwania, a co najmniej znaczego ograniczenia zarówno osobistych jak i ekonomicznych powiązań z danym krajem.

Istotną kwestią jest także dopełnienie formalności związanych ze zmianą rezydencji podatkowej. Obejmują one obowiązki wynikające z regulacji dotyczących ewidencji ludności, ewidencji i identyfikacji podatników, , a także aktualizacji danych w bankach i innych instytucjach. Konieczne jest także spełnienie obowiązków administracyjnych kraju nowej (planowanej) rezydencji podatkowej.

Warto w tym miejscu powierzyć szczegółową analizę specjalistom z WZ Partners. Przeprowadzenie procesu zmiany rezydencji podatkowej może oznaczać korzyści, ale ich warunkiem jest jego przeprowadzenie zgodnie z obowiązującymi regulacjami. W WZ Partners wspieramy naszych klientów w przygotowaniu i przeprowadzeniu procesu zmiany miejsca zamieszkania dla celów podatkowych.

CATEGORIES

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )