Zakup działki rolnej – siedlisko do 0,5 hektara powierzchni

Zakup działki rolnej – siedlisko do 0,5 hektara powierzchni

Należy wiedzieć, że w „Ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego” nie odnajdziemy nic na temat takich nieruchomości. Warto jednak popatrzeć szerzej i pamiętajmy, że na mocy art. 11 pkt 1 „Ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych ustaw” (obowiązującej od 30 kwietnia 2016 roku), przepisów ograniczających obrót ziemią rolną nie stosuje się do gruntów rolnych, które:

a). nie przekraczają łącznie 0, 5 ha (jeśli składają się z kilku działek, to zbywca powinien złożyć przed notariuszem oświadczenie, że tworzą one zorganizowaną całość) oraz;
b). w dniu 30 kwietnia 2016 roku były zajęte pod budynki mieszkalne oraz budynki, budowle i urządzenia niewykorzystywane obecnie do produkcji rolniczej (wymagane jest więc kolejne oświadczenie zbywcy siedliska, że zabudowania nie służą już celom rolnym; na nieruchomości może być jednak urządzony ogródek przydomowy). Co tak w jaśniejszy sposób powiedziane w praktyce oznacza? Należy wiedzieć, że siedlisko musi być więc zabudowane co najmniej budynkiem mieszkalnym wybudowanym przed 30 kwietnia 2016 roku, natomiast znajdujące się na nim ewentualnie także inne budynki gospodarcze, budowle lub urządzenia nie mogą być obecnie wykorzystywane do produkcji rolniczej. Pojawiają się tutaj zawiłości prawne, bowiem nie jest wystarczająco klarowne to, co ustawodawca miał na myśli, umieszczając w przepisie słowo „obecnie” – czy oznacza ono dzień wejścia w życie przepisu (30 kwietnia 2016 roku), czy też dzień zawarcia transakcji. Dlatego też nie można wykluczyć przez te zawiłości prawne wielu mogących się pojawiać rozwiązań. Nie można więc na przykład wykluczyć tego, że notariusz zgodzi się jedynie na zawarcie umowy sprzedaży, nie mając gwarancji, czy do danej nieruchomości nie stosuje się jednak przepisów „Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego”.

Ponadto warto dodać, że osoba niebędąca rolnikiem do niedawna nie miała więc zbyt wielu możliwości zakupu nieruchomości rolnej. Ta sytuacja zmieniła się 26 czerwca 2019 roku, bowiem do tego dnia swobodnym obrotem objęto grunty rolne do 1 hektara.

CATEGORIES

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )