Uprawnienia SEP podnoszące kwalifikacje zawodowe pracowników

Uprawnienia SEP podnoszące kwalifikacje zawodowe pracowników

Każdy pracownik, który myśli o karierze zawodowej i wysokich zarobkach powinien inwestować w rozwój osobisty. Na rynku pracy najbardziej cenione są obecnie osoby posiadające doświadczenie zawodowe, a także wiedzę i umiejętności potwierdzone stosownymi certyfikatami. Na stałe zatrudnienie i dobrze płatną pracę mogą m.in. liczyć elektrycy z uprawnieniami SEP.

Czym są uprawnienia SEP i jakie są ich rodzaje

Tajemniczo brzmiący skrót SEP oznacza Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Jest to pozarządowa organizacja zrzeszająca techników, inżynierów, a także inne osoby, które pracują bądź zamierzają pracować w branży elektrycznej. Podstawowym celem działania stowarzyszenia jest integracja środowiska elektryków, a także ich edukacja. Organizowane szkolenia pozwalają uzyskać uprawnienia SEP potwierdzające posiadanie odpowiednich kwalifikacji. Wyróżnia się trzy grupy uprawnień oznaczonych symbolami G1, G2, G3. Pierwsze z wymienionych nazywane są uprawnieniami elektrycznymi, drugie energetycznymi, a trzecie gazowymi. O uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego mogą starać się osoby pełnoletnie, które ukończyły przynajmniej szkołę podstawową. Mile widziane jest wykształcenie elektryczne oraz doświadczenie zawodowe. Warunkiem uzyskania uprawnień jest ukończenie szkolenia i zdania egzaminu. Szkolenia sepowskie organizowane są przez ośrodki szkoleniowe, takie jak GRUPA SILESIA Sp. z o.o.

Co daje posiadanie uprawnień SEP

Uprawnienia sepowskie pozwalają pracownikom na podnoszenie swych kwalifikacji zawodowych. Osoba z uprawnieniami G1 może zajmować się eksploatacją, bądź dozorem urządzeń, instalacji oraz sieci elektroenergetycznych odpowiedzialnych za wytwarzanie, przesyłanie, przetwarzanie oraz zużywanie energii elektrycznej. Świadectwo kwalifikacyjne G2 uprawnia do pracy przy instalacjach i sieciach cieplnych, a G3 przy instalacjach i sieciach gazowych. W ostatnim czasie najbardziej pożądane są uprawnienia G3, a popyt na specjalistów w tym zakresie stale rośnie. Warto również podkreślić, że certyfikat G1 jest honorowany w całej Unii Europejskiej, co daje dostęp do rynku pracy nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Każdy pracownik ma możliwość ukończenia kilku kursów i uzyskania uprawnień z różnych grup, co pozwala zwiększyć konkurencyjność i zdobyć ciekawszą oraz lepiej płatną pracę.

Jak przebiega szkolenie

Szkolenia elektryczne, cieplne i gazowe mają zazwyczaj charakter jednodniowy i kończą się egzaminem. Czas trwania kursu w zależności od ilości kursantów trwa od kilku do kilkunastu godzin. Na szkolenia mogą zapisywać się zarówno pojedyncze osoby, jak i całe grupy pracowników. Coraz większą popularnością cieszą się szkolenia online prowadzone za pośrednictwem platformy internetowej. Opcja nauki zdalnej pozwala ograniczyć koszty związane z dojazdem do ośrodka szkoleniowego. Najlepsze ośrodki zapewniają kursantom odpowiednie materiały dydaktyczne w postaci tematycznych podręczników, które ułatwiają zdobywanie wiedzy i zdanie egzaminu. Szkolenia powinny być prowadzone przez doświadczonych i wykwalifikowanych wykładowców. Aby uzyskać uprawnienia elektryczne, cieplne lub gazowe, niezbędne jest zdanie egzaminu przed komisją powołaną przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Egzamin przeprowadzany jest w formie ustnej i kończy się uzyskaniem oceny negatywnej lub pozytywnej. Osoby, które uzyskały wynik pozytywny, w ciągu 14 dni otrzymują Państwowe Świadectwo Kwalifikacji. Uprawnienia wydawane przez SEP nie mają charakteru bezterminowego. Po upływie 5 lat konieczne jest ich odnowienie.

CATEGORIES

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )