Studia po angielsku – czy to się opłaca?

Studia po angielsku – czy to się opłaca?

Wybór nie tylko samej uczelni, lecz także konkretnego kierunku rozwoju zawodowego może w bardzo dużym stopniu rzutować na przebieg zawodowej kariery. Podstawowym kontekstem, z którym można skojarzyć studia wyższe w języku angielskim jest ten związany z wyjazdem na zagraniczna uczelnie. Aby jednak móc podjąć takie studia należy ponieść wysokie koszty, a także stawić czoła różnego rodzaju wyzwaniom, które wiążą się z przeprowadzka do innego kraju. Nie jest to jednak jedyna możliwość na studia w języku angielskim, gdyż wiele uczelnie w Polsce, czy to rodzimych czy zagranicznych, również oferuje taką możliwość. Koszty takich studiów wciąż mogą być nieco wyższe w porównaniu do studiów w języku polski, lecz w tym przypadku różnice nie są już barierą nie do przejścia.

Za i przeciw studiom po angielsku

Pierwszym czynnikiem omawiającym się za tego typu rozwiązaniem jest niewątpliwie podwójna korzyść dla studenta. Oprócz rozwijania wiedzy w danej dziedzinie naturalnie rozwija też umiejętności komunikacyjne oraz ogólne kompetencje w posługiwaniu się językiem angielskim na co dzień. Wykłady, zajęcia, a także zwykłe kontakty ze studentami z różnych stron świata studiującymi ten sam lub inne kierunki na tej samej uczelni stwarzają idealne warunki do tego, aby znacząco podnieść swoje kwalifikacje w posługiwaniu się językiem angielskim.

Kolejnym ważnym czynnikiem jest fakt, iż studia w języku angielskim mogą być lepiej odbierane przez potencjalnych pracodawców. W szczególności chodzi tu o firmy zagraniczne, które otwierają w Polsce swoje placówki. Z pewnością fakt ukończenia studiów wyższych w języku angielskim daje kandydatowi przewagę nad osobami, które ukończyły studia w języku polskim, a języka angielskiego uczyły się indywidualnie w toku zajęć grupowych lub indywidualnych na różnego rodzaju kursach.

Zwieńczeniem studiów w języku angielskim jest również pisanie pracy po angielsku co powoduje, zakres tematyczny pracy skupiony jest często na aspekcie, który może wiązać się z gospodarką, kulturą czy prawem krajów anglojęzycznych czy też z tymi obszarami w kontekście międzynarodowym. Dla potencjalnego pracodawcy zagranicznego może to być pewna wskazówka jeśli chodzi o zainteresowania czy kompetencje kandydata. Co więcej, istnieje możliwość nawiązania bezpośredniej rozmowy o zakresie czy celu pracy magisterskiej kandydata, kiedy to może on/ona pochwalić się swoimi kompetencjami w tym zakresie, a to z kolei pomaga kandydatowi zrobić dobre wrażenie podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Jeśli chodzi o potencjalne minusy podejmowania studiów po angielsku należy pamiętać, że wymaga to oczywiście odpowiednich kompetencji językowych. Każdy musi zatem upewnić się, że jest w stanie sprostać wysokim wymaganiom od samego początku. Nie ma tu bowiem taryfy ulgowej, ani czasu na nadrobienie zaległości. Jeśli student nie jest w stanie w pełni zrozumieć wszystkich treści, które słyszy podczas wykładów lub też, z którymi styka się w tekstach i innych materiałach nie będzie w stanie odpowiednio przyswoić sobie nowych informacji, a więc zdobyć wymaganej wiedzy. Z czasem problem może tylko narastać.

Minusem jest również samo pisanie pracy po angielsku. Jednym z powodów jest to, że nawet osoby, które bardzo dobrze radzą sobie z językiem angielskim na co dzień nie zawsze są w stanie napisać prace magisterską po angielsku na odpowiednim poziomie. Język pisany ma swoją specyfikę, należy odpowiednio budować treść, przedstawiać argumenty, a do tego wszystkiego używać tak zwanego metajęzyka czyli fachowych zwrotów, które nie zawsze padają w języku mówionym, a więc student może ich po prostu nie znać.

Co zatem wybrać?

Wydaje się, iż plusów studiowania w języku angielskim jest zdecydowanie więcej niż minusów, a do tego wspomniane minusy też nie muszą zawsze dać się studentowi we znaki. Wszystko zależy od odpowiedniego przygotowania merytorycznego i kompetencji językowych. Spełniając oba warunki studiowanie po angielsku nie powinno stanowić wyzwania nie do przejścia, a korzyści płynące z takiego toku studiów w przyszłości mogą być naprawdę atrakcyjne. Należy jednak od wczesnych lat inwestować w naukę języka angielskiego nie tylko na poziomie mówienia lecz także upewnić się, że jesteśmy w stanie odpowiednio formułować dłuższe wypowiedzi pisemne.

CATEGORIES

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )