Operat szacunkowy – czym jest i kto może go sporządzić?

Operat szacunkowy – czym jest i kto może go sporządzić?

Starając się o kredyt lub sprzedając nieruchomość, zapewne spotkasz się z pojęciem operatu szacunkowego. Czym jest taki dokument i co zawiera? Niezbędne informacje przeczytasz w tym artykule. Dowiesz się też, kto może sporządzić operat szacunkowy i dlaczego tak ważny jest odpowiedni wybór osoby, która posiada uprawnienia do jego wykonania.

Czym jest sporządzany przez rzeczoznawcę operat szacunkowy?

Operat szacunkowy to dokument, który zawiera wszystkie informacje dotyczące całego procesu szacowania wartości danej nieruchomości. Co ważne, jest to dokument mający moc prawną. Zlecając rzeczoznawcy wykonanie operatu szacunkowego, w istocie w formalny sposób dokonujemy wyceny danej nieruchomości. Taka opinia jest niezbędna w wielu sytuacjach, przy czym należy wskazać dla jakiego celu jest wykonywana.

Kiedy operat szacunkowy jest potrzebny?

Operat szacunkowy może być sporządzony w różnych okolicznościach – zarówno na zlecenie osoby prywatnej, firmy, jak również instytucji. Przykładowe sytuacje, w których rzeczoznawca majątkowy sporządza operat szacunkowy, to:

 • Zakup domu lub mieszkania, sfinansowany ze środków z kredytu hipotecznego. Przed obciążeniem nieruchomości wpisem do hipoteki, bank zażąda formalnego operatu szacunkowego
 • Zakup domu lub mieszkania na rynku wtórnym. Nabywca może zlecić wykonanie operatu szacunkowego aby przekonać się, czy oferowana mu nieruchomość jest warta swojej ceny
 • Rozliczenia podatkowo – skarbowe z Urzędem Skarbowym,
 • I wiele innych.

Co zawiera operat szacunkowy?

Z uwagi na swój formalny charakter, operat szacunkowy musi być odpowiednio skonstruowany. Tylko wtedy ma moc prawną. Niezbędne elementy powinny być umieszczone w sposób czytelny i zrozumiały. Rzeczoznawca majątkowy ma obowiązek umieścić w operacie szacunkowym następujące informacje:

 • Rodzaj nieruchomości podlegającej wycenie,
 • Przedmiot i zakres wyceny,
 • Przeznaczenie nieruchomości i cel sporządzenia operatu szacunkowego,
 • Opis podejścia i metody użytych do określenia wartości wraz z uzasadnieniem,
 • Analizę rynku odpowiedniego do podjętego zakresu i przedmiotu wyceny,
 • Przedstawienie procesu szacowania, obliczeń oraz wyniku wyceny,
 • Przedstawienie wyniku wraz z uzasadnieniem,
 • Datę i podpis rzeczoznawcy majątkowego wraz z klauzulami i ograniczeniami.

Kto może wykonać operat szacunkowy?

Do wykonania operatu szacunkowego i przeprowadzenia całego procesu szacowania nieruchomości potrzebne są odpowiednie uprawnienia. Zgodnie z polskim prawem, posiadają je wyłącznie rzeczoznawcy majątkowi. To specjaliści, których kwalifikacje potwierdza pozytywny wynik egzaminu na poziomie Ministerstwa.

W przypadku konieczności dokonania wyceny nieruchomości na terenie województwa śląskiego, warto skorzystać z usług rzeczoznawcy majątkowego Barbary Włodarczyk, członka Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Katowicach. Wybór kompetentnego specjalisty to spokój umysłu i pewność, że prace związane z przygotowaniem opracowania zostaną przeprowadzone starannie i w terminie.

Więcej informacji dowiesz się na stronie https://www.wycenawlodarczyk.pl/

CATEGORIES

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )