Jak działa komornik?

Jak działa komornik?

Komornik sądowy to funkcjonariusz publiczny, działający przy Sądzie Rejonowym. Jego praca polega głównie na ściąganiu długów oraz egzekwowaniu wyroków. W tym celu dokonuje egzekucji z ruchomości i nieruchomości, wynagrodzenie za pracę oraz rachunków bankowych.

W jaki sposób komornik odzyskuje należności?

Żeby dobrze wyjaśnić pracę komornika, posłużymy się pewnym przykładem. Załóżmy, że prowadzimy własny biznes i kontrahent nie opłacił faktury za wykonane usługi lub dostarczone towary.

Jego działanie spowodowało w naszej firmie spore straty finansowe. Chcemy odzyskać należność, ale dłużnik uchyla się od spłaty. Decydujemy się na windykację polubowną, jednak ona również nie przynosi oczekiwanych rezultatów. Kiedy już wyczerpiemy wszystkie pozasądowe możliwości, pozostaje nam tylko wejście na drogę sądową.

Kiedy komornik wszczyna postępowanie?

Jeśli nie możemy w żaden sposób odzyskać należności od dłużnika i nie ma z nim kontaktu to ostatecznym rozwiązaniem jest sprawa w sądzie. W toku postępowania wydawany jest sądowy nakaz zapłaty i wtedy dłużnik ma jeszcze szansę na samodzielną spłatę zadłużenia w ustalonym terminie.

Jeśli takie działanie nie pozwoli odzyskać pieniędzy to rozpoczyna się postępowanie egzekucyjne. Wtedy na podstawie nakazu zapłaty oraz naszej prośby, komornik wszczyna postępowanie. Egzekucja komornicza doprowadza do odzyskania naszych należności jako wierzyciela. O jej szczegółach przeczytać można na stronie https://mielec.komornik.pl/.

W tym przypadku wszystkimi kosztami postępowania egzekucyjnego zostanie obciążony dłużnik. Warto wtedy rozważyć zaciągnięcie pożyczki dla zadłużonych, aby spłacić swoje zobowiązanie i uniknąć dodatkowych kosztów komornika, które bardzo często są dość wysokie, przez co dług jeszcze bardziej rośnie.

Etapy działania komornika.

Na początek komornik dostarcza dłużnikowi list wraz z zawiadomieniem o wszczęciu egzekucji. Ustala on również, czy dłużnik posiada jakikolwiek majątek i w jaki sposób najlepiej przeprowadzić całą egzekucją.

Kolejnym krokiem są zajęcia komornicze i na początek zawsze zajmowane jest wynagrodzenie dłużnika. Innym sposobem jest zajęcie ruchomości oraz nieruchomości i spieniężenie ich. W tym celu przeprowadza się specjalne licytacje komornicze.

W ramach postępowania egzekucyjnego komornik wzywa dłużnika do tego, aby przedstawił on wykaz swojego majątku. Pozwoli to sprawniej przeprowadzić cały proces.

Dłużnik ma obowiązek przedstawić rzetelne informacje, ponieważ za zatajenie nawet części majątku grozi mu grzywna, a nawet kara pozbawienia wolności. Komornik wykonuje wyrok sądu i sam dłużnik powinien podjąć negocjacje, aby przynajmniej rozłożyć zadłużenie na raty, co pozwoli mu uniknąć zajęcia wynagrodzenia czy majątku.

Dobrowolna deklaracja osoby zadłużonej pozwoli wstrzymać egzekucję, a regularnie spłacane raty umożliwiają zatrzymanie rosnących odsetek. Unikanie kontaktu i rozmów z komornikiem jest najgorszym rozwiązaniem, na jakie może zdecydować się dłużnik.

CATEGORIES

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )