Działalność jednoosobowa – najistotniejsze informacje

Działalność jednoosobowa – najistotniejsze informacje

Działalność jednoosobowa, to marzenie wielu młodych i pełnych energii do działania przedsiębiorców. Kojarzy się z wolnością, nielimitowanym i dowolnym czasem pracy, a także z brakiem szefa, czyli nadzoru. Nie można jednak zapominać o ilości obowiązków, jaka spoczywa na przedsiębiorcy, działającym w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. Jest to połączenie zarówno typowych czynności biznesowych z księgowością oraz umiejętnością strategicznego planowania i finansowania swoich działań. Jest to niezwykle trudne zadanie, dlatego wiele osób rezygnuje już po pierwszym roku takiej formy zatrudnienia.

Temat szeroko opisano na stronie http://www.forumpismakow.pl/

Działalność jednoosobowa – kwestie prawne

Podobnie jak każde inne forma zatrudnienia, także jednoosobowa działalność gospodarcza została uregulowana we właściwym akcie prawnym. Jest nim ustawa z 6.03.2018 r. – Prawo przedsiębiorców. Na jej podstawie można wyróżnić kilka charakterystycznych cech:

 • działalność gospodarczą zakłada się w określonym celu, jaki jest uzyskanie źródła dochodu;
 • istnienie zaplecza organizacyjnego, np. specjalnego pomieszczenia, sprzętu, zasobów elektronicznych, etc.;
 • profil działania zakłada wykonywanie powtarzalnych czynności w regularnych odstępach czasu, np. świadczenie konkretnych usług;
 • brak nadzoru zewnętrznego i pełna odpowiedzialność za podejmowane działania.

Działalności jednoosobowa a CEIDG

Co do zasady, rozpoczęcie jednoosobowej działalności gospodarczej jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o rejestrację w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wniosek taki można złożyć elektroniczne lub w urzędzie miasta bądź gminy.

Niemniej jednak nie każdy przedsiębiorca musi rejestrować się w CEIDG. Z tego obowiązku są zwolnione osoby fizyczne, których przychód miesięczny nie przekracza 50% minimalnego wynagrodzenia w danym roku kalendarzowym. Wymagane jest także, aby taki przedsiębiorca nie prowadziła działalności gospodarczej do 60 miesięcy wcześniej.

Brak rejestracji w CEIDG wiąże się z pewnymi ułatwieniami, jeżeli chodzi o aspekty formalne prowadzonej działalności:

 • brak konieczności zgłoszenia jednoosobowej działalności w US i GUS;
 • brak składek do ZUS;
 • brak zaliczek na podatek;
 • możliwość prowadzenia uproszczonej ewidencji sprzedaży.

Istnieje także grupa działalności gospodarczych, które z uwagi na swój profil są ustawowo wyłączone z obowiązku rejestracji. Są to: agroturystyka, handel detaliczny rolników – w tym także produkcja przez nich wina.

Dodatkowe informacje o kwestiach prawnych znajdziesz na stronie http://www.rodzinakatolicka.com.pl/

Działalność jednoosobowa – korzyści i ryzyka

Jak już zostało wspomniane, prowadzenie własnej działalności gospodarczej niesie ze sobą określone przywileje, ale także i niebezpieczeństwa, szczególnie dla początkujących. Przede wszystkim należy pamiętać, że nie jest to praca od do, jak ma to miejsce w przypadku etatu. Niedopilnowanie pewnych obowiązków, może okazać się bardzo kosztowne w skutkach.

Główne zalety takiej firmy działalności to:

 • brak konieczności posiadania kapitału na start;
 • możliwość założenia, zawieszenia i likwidacji działalności w dowolnym momencie;
 • dowolność w wyborze formy opodatkowania, co pozwala optymalizować koszty prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej;
 • ograniczone usługi księgowe;
 • mniejszy zakres obowiązków sprawozdawczych.

Wadami takiej formy zatrudnienia są:

 • praca w nienormowanym czasie, co w praktyce może oznaczać także weekendy i święta;
 • pełna odpowiedzialność za zaciąganie zobowiązania – całym majątkiem własnym;
 • konieczność odprowadzania składek do ZUS;
 • konieczność podstawowego rozumienia przepisów dotyczących działalności gospodarczej oraz podatków i księgowości.

Działalność jednoosobowa sprawdzi się w przypadku osób zdyscyplinowanych i skupionych na konkretnym celu, jaki chcą osiągnąć. Brak nadzoru szefa oznacza bowiem nie tylko wolność działania, ale również konieczność samodzielnego zmotywowania się w przypadku nagłego braku motywacji czy zapału do pracy. Z drugiej strony ważne jest, aby osoba prowadząca tego typu działalność, potrafiła również wygospodarować czas dla siebie, np. w postaci kilku dni wolnego czy dłuższego urlopu. Pozwoli to uniknąć tak powszechnego w dzisiejszych czasach wypalenia zawodowego.

CATEGORIES

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )