Czym jest CEEB?

Czym jest CEEB?

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) to istotny element w zarządzaniu ekologicznym aspektem ogrzewania w Polsce. Niniejszy artykuł ma na celu wyjaśnienie, czym jest CEEB, jakie pełni funkcje i dlaczego jest tak ważny dla właścicieli nieruchomości oraz zarządców budynków. Zapoznanie się z działalnością CEEB jest bardzo ważne, zwłaszcza w kontekście obowiązujących przepisów i potencjalnych kar za brak złożenia wymaganej deklaracji. W poniższym artykule przeanalizujemy, jakie informacje są zbierane w CEEB i jak wpływają na działania na rzecz poprawy jakości powietrza oraz wspierania termomodernizacji.

Czym jest Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków?

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków, znana jako CEEB, to system zbierający dane o źródłach ogrzewania budynków w Polsce. Jej utworzenie to wynik zmian w ustawie przegłosowanej przez Sejm we wrześniu 2020 o wspieraniu termomodernizacji i remontów.  System informacji o źródłach ogrzewania został uruchomiony 1 lipca 2021 r. Celem CEEB jest gromadzenie informacji o emisyjności budynków, co ma znaczenie dla planowania i wdrażania polityki niskoemisyjnej na poziomie krajowym. Ewidencja ta obejmuje informacje na temat milionów budynków mieszkalnych i usługowych, a zgromadzone dane pozwalają na lepsze zrozumienie ogólnokrajowego obrazu emisji gazów związanych z ogrzewaniem.

CEEB ma za zadanie wspierać działania związane z termomodernizacją i wymianą kotłów, co przyczynia się do poprawy jakości powietrza. W ramach ewidencji właściciele nieruchomości są zobowiązani do złożenia deklaracji, w której podają informacje o źródłach ciepła i spalania paliw. Deklaracje te są niezbędne do monitorowania i zarządzania emisyjnością budynków, a ich brak może skutkować karą grzywny do 5 tys. złotych.

Po co powstał CEEB?

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) gromadzi szczegółowe informacje o źródłach ogrzewania budynków w Polsce. Dane te obejmują różnorodne systemy ogrzewania, takie jak kotły na paliwa stałe, gazowe, olejowe, a także nowoczesne rozwiązania, takie jak pompy ciepła czy ogrzewanie elektryczne. Zbieranie tych informacji ma fundamentalne znaczenie dla zrozumienia, jakie źródła ciepła są najczęściej wykorzystywane w polskich nieruchomościach, zarówno budynków publicznych, mieszkalnych, jak i usługowych.

Zgromadzone dane w CEEB odgrywają ważną rolę w poprawie jakości powietrza i planowaniu polityki niskoemisyjnej. Informacje te pozwalają na identyfikację obszarów, gdzie przestarzałe i mało efektywne systemy ogrzewania przyczyniają się do zwiększenia emisji szkodliwych gazów, takich jak smog. Dzięki temu możliwe jest skuteczniejsze kierowanie działań na rzecz termomodernizacji i wymiany starych kotłów na bardziej ekologiczne źródła ciepła.

CEEB nie tylko służy jako narzędzie do zbierania danych, ale również wspiera konkretne działania mające na celu poprawę efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji szkodliwych substancji. Poprzez analizę zgromadzonych informacji, CEEB umożliwia identyfikację potrzeb w zakresie termomodernizacji i wymiany kotłów w budynkach. Dzięki temu właściciele i zarządcy nieruchomości mogą otrzymać wsparcie w postaci pomocy publicznej, co przyczynia się do zwiększenia wydajności energetycznej i ograniczenia emisji.

Rola CEEB w udzielaniu pomocy publicznej jest fundamentalna, zwłaszcza w kontekście finansowania projektów termomodernizacyjnych i wymiany kotłów. Dzięki precyzyjnym danym o źródłach ogrzewania, możliwe jest lepsze planowanie i kierowanie środków finansowych tam, gdzie są one najbardziej potrzebne. To z kolei przekłada się na bardziej efektywne wykorzystanie funduszy publicznych i przyspieszenie procesu poprawy efektywności energetycznej budynków i lokali mieszkalnych w Polsce. Zebrane informacje w sumie mają dotyczyć ok. 5-6 mln budynków.

Deklaracja CEEB – co należy wiedzieć?

W ramach Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), właściciele oraz zarządcy nieruchomości mają obowiązek złożenia deklaracji dotyczącej systemów ogrzewania. Według zapisów w ustawie czas, jaki został przewidziany na złożenie deklaracji to 12 miesięcy od uruchomienia CEEB, w przypadku źródeł ciepła już pracujących, czyli deklaracja musi być złożona do 30 czerwca 2022 roku, a w przypadku nowo uruchomionych źródeł ciepła – w terminie 14 dni od dnia uruchomienia. Deklaracja CEEB jest istotną częścią w procesie monitorowania i zarządzania emisyjnością budynków w Polsce.

Deklarację CEEB można złożyć przez Internet na stronie CEEB. Formularz deklaracji wypełnia się przez profil zaufany lub e-dowód. To najszybszy sposób złożenia formularza. Deklarację można złożyć również, wysyłając list polecony lub doręczając wypełniony dokument osobiście, do właściwego ze względu na położenie domu, urzędu miasta lub gminy. Urzędnik na miejscu wprowadzi dane do systemu.

Nieprzestrzeganie terminów zgłoszenia może skutkować poważnymi konsekwencjami finansowymi. Właściciele nieruchomości, którzy nie złożą wymaganej deklaracji w ustalonym terminie, mogą zostać obciążeni karami grzywny do 5 tys. złotych. Jest to środek mający na celu zachęcenie do przestrzegania przepisów i wspieranie działań na rzecz poprawy jakości powietrza.

Jeśli ogrzewasz swój dom olejem opałowym to wszelkie niezbędne informacje na temat spalania tego surowca oraz instalacji grzewczej potrzebne do wypełnienia deklaracji CEEB, można znaleźć na stronie ekoterm.pl.

Kto powinien złożyć deklarację CEEB?

Właściciele i zarządcy nieruchomości odgrywają ważną rolę w procesie CEEB, ponieważ to na nich spoczywa obowiązek zgłaszania informacji o źródłach ogrzewania budynków. Zgłoszenie to obejmuje zarówno budynki mieszkalne, jak i lokale usługowe, a także budynki publiczne, co pozwala na stworzenie kompleksowego obrazu emisyjności na terenie całego kraju.

Proces składania deklaracji CEEB został uproszczony i może być wykonany online za pośrednictwem oficjalnej strony CEEB lub tradycyjnie w formie papierowej. Ważne jest, aby właściciele i zarządcy nieruchomości dokładnie wypełnili wszystkie wymagane informacje, w tym dane dotyczące źródeł ciepła i spalania paliw, aby zapewnić dokładność i aktualność danych w ewidencji.

Można również sprawdzić, czy deklaracja została już złożona oraz, czy dane w niej zawarte są aktualne. To czy deklaracja została złożona, można sprawdzić w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków na stronie CEEB. Należy wybrać przycisk „Sprawdź swoją deklarację”, wtedy uzyskamy informacje o naszej deklaracji oraz czy i kiedy została ona wprowadzona do bazy CEEB.

Podsumowanie

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) odgrywa istotną rolę w dążeniu Polski do poprawy jakości powietrza i realizacji polityki niskoemisyjnej. Poprzez zbieranie i analizowanie danych o źródłach ogrzewania, CEEB umożliwia skuteczniejsze planowanie działań na rzecz termomodernizacji i wymiany przestarzałych systemów grzewczych. Właściciele i zarządcy nieruchomości, przestrzegając wymogów CEEB i składając deklaracje, przyczyniają się do ważnego procesu ekologicznego. Zachęcamy do świadomego i odpowiedzialnego postępowania zgodnie z wymogami CEEB, co przynosi korzyści zarówno dla środowiska, jak i dla społeczeństwa.

Poszukujesz zarówno nowinek, jak i rzetelnych informacji związanych z systemami ogrzewania i olejem opałowym? Aby być na bieżąco, zapraszamy do sprawdzenia strony internetowej ekoterm.pl, gdzie oferowany jest olej grzewczy łączący najwyższą jakość i bezpieczeństwo eksploatacji.

CATEGORIES

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )