PIT 37 online – do kiedy złożyć? O czym pamiętać?

PIT 37 online – do kiedy złożyć? O czym pamiętać?

Po formularze deklaracji PIT 37 sięgają co roku miliony Polaków. Niezaprzeczalnie jest to najbardziej rozpowszechniony druk podatkowy. Wynika to przede wszystkim z tego, że tę deklarację wypełniają pracownicy uzyskujący dochody za pośrednictwem płatnika na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia czy umowy o dzieło. 

PIT 37 – dla tych, którzy nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej

Deklarację PIT 37 wypełniają wszyscy pracownicy, którzy uzyskali swój dochód na podstawie umowy o pracę, zlecenia, dzieła, kosztów autorskich, spółdzielczego stosunku pracy, a także emerytur, rent czy zasiłków. To wszystko dochody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych, a więc II progów podatkowych (12% i 32%). PIT 37 nie wypełniają osoby, które swoje przychody uzyskują z tytułu działalności gospodarczej oraz innych rodzajów działalności. Formularze PIT 37 przeznaczone są przede wszystkim dla osób uzyskujących dochody:

 • ze stosunku pracy, stosunku służbowego, z pracy nakładczej,
 • na podstawie świadczeń bądź zasiłków przedemerytalnych,
 • w wyniku należności z członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych,
 • w formie zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego,
 • w formie stypendiów naukowych,
 • za działalność wykonywaną osobiście na podstawie umowy zlecenia, kontraktu menedżerskiego, członkostwa w radzie nadzorczej,
 • z praw autorskich lub praw majątkowych,
 • na podstawie świadczeń z Funduszu Pracy bądź z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • z pracy tymczasowej wykonywanej przez osoby aresztowane lub skazane,
 • z nawiązania umowy aktywizacyjnej.

Szczegóły znajdziesz na: https://www.e-pity.pl/pit-37/

Do kiedy należy złożyć druki deklaracji PIT 37

Niezależnie od tego, czy rozliczasz się z tytułu stosunku pracy czy z otrzymywanych stypendium, ważne jest, aby obowiązku rozliczeń dla celów podatkowych dopełnić w terminie. Ten dla wszystkich składających PIT 37 jest ten sam. Rozliczenie PIT powinno zostać przesłane do właściwego urzędu skarbowego do końca kwietnia roku następującego po rozliczanym roku podatkowym. W 2023 roku 30 kwietnia wypada w dzień wolny od pracy, co oznacza, że termin złożenia zeznania podatkowego przesuwa się do 2 maja 2023 roku. Nie warto jednak czekać z tym zeznaniem do samego końca. Dzięki programom PIT 37 online praca na zeznaniu podatkowym może być naprawdę krótka i przebiec bardzo sprawnie. Pamiętaj, że im szybciej złożysz rozliczenie, tym szybciej otrzymasz np. zwrot ewentualnie nadpłaconego podatku.

Rozliczenie PIT online — czego potrzebujesz?

Kiedy rozliczasz się z dochodów otrzymywanych z tytułu umowy o pracę, stypendium, zasiłku, praw autorskich — potrzebujesz podstawy do rozliczenia. Tę stanowi PIT-11, który do końca lutego musisz otrzymać od swojego pracodawcy lub innej właściwej instytucji. Na podstawie zawartych tam danych o dochodach i zaliczkach pobranych na podatek, a także świadczenia społeczne, możesz przygotować właściwy PIT 37. Tutaj z pomocą przychodzi dzisiaj elektronika. Z jednej strony masz możliwość skorzystania z gotowego formularza PIT 37, który na bazie uzyskanych z PIT 11 informacji przygotowuje Ministerstwo Finansów. Na stronie podatki.gov.pl możesz zalogować się do swoich indywidualnych danych podatkowych, sprawdzić, czy wszystko zgadza się na wstępnie przygotowanym formularzu, zaakceptować dane, a następnie przesłać je do US. Często tego typu operacja nie zajmuje więcej niż kilka minut, szczególnie jeśli masz jedno źródło dochodów.

Jeśli jednak od dochodów z działalności wykonywanej osobiście lub uzyskiwanych w ramach umowy o pracę chcesz wykorzystać ulgi podatkowe, formularz musisz jeszcze raz wypełnić samodzielnie. W drukach MF ulg podatkowych nie ma, uzupełnienie ich jest już po twojej stronie. W takim jednak przypadku możesz skorzystać z programu e-PITY i przygotować właściwy formularz. PIT 37 online możesz rozliczyć nie mniej sprawnie czy szybko. Od razu możesz go także przesłać do US, otrzymując urzędowe poświadczenie odbioru (UPO).

Odliczenia od przychodu — jak ustalić właściwe wysokości osiągniętego dochodu

Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązywały w 2022 roku różnego rodzaju ulgi i możliwości odliczeń od dochodu, z których masz prawo skorzystać. Oczywiście wymagane jest złożenie deklaracji, która zawierać będzie wszystkie właściwe i przysługujące ci odliczenia i ulgi. Za 2022 rok możesz skorzystać z:

 • odliczenia darowizny,
 • ulgi rehabilitacyjnej,
 • ulgi na internet,
 • ulgi termomodernizacyjnej,
 • ulgi prorodzinnej,
 • ulgi abolicyjnej,
 • ulgi aktywizacyjnej,
 • ulgi na zabytki,
 • odliczenia wpłat na IKZE,
 • ulgi dla klasy średniej (za okres do 30 czerwca 2022 roku),
 • ulgi odsetkowej,
 • zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

PIT 37 online pozwoli ci właściwie wypełnić wszystkie pola, dokona za ciebie odliczeń, uchroni więc przed błędami wynikającymi z pomyłek w obliczeniach. Program PIT do rozliczenia PIT 37 online pozwala ci szybko i skutecznie, ale przede wszystkim poprawnie przygotować formularz. Dzięki tego typu rozwiązaniom możesz sprawnie dodać do rozliczenia ulgi i odliczenia, co pozwala zmniejszyć kwotę należnego podatku. Więcej sprawdź na: https://www.e-pity.pl/pit-37-program-online/

CATEGORIES

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )