stickyimage

To jest przykładowe powiadomienie, można tutaj coś zareklamować, pokazać, itp.

Czytaj więcej Zamknij
http://businessnow.pl/pliki/2017/09/V-Kongres-NG-banner.jpg

GetBack: ruszają zapisy na akcje dla inwestorów indywidualnych

Od 26 czerwca do 3 lipca 2017 r. potrwają zapisy na akcje GetBack S.A. w transzy inwestorów indywidualnych. Cena maksymalna akcji GetBack S.A. w IPO została ustalona na poziomie 27 zł za jedną akcję.

W pierwszej ofercie publicznej przedmiotem oferty jest nie więcej niż 40 mln akcji – nie więcej niż 20 mln akcji serii E nowej emisji oraz nie więcej niż 20 mln akcji istniejących sprzedawanych przez jedynego akcjonariusza – DNLD Holdings B.V. Kapitał GetBack S.A. dzieli się aktualnie na 80 mln akcji. Ok. 10 proc. akcji oferowanych jest planowane do przydziału inwestorom w transzy detalicznej. W wyniku przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej (przy założeniu emisji oraz sprzedaży wszystkich akcji oferowanych) akcje nowej emisji i akcje sprzedawane stanowić będą 40% proc. kapitału zakładowego i do 40% proc. łącznej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

Inwestorzy indywidualni będą mogli składać zapisy na akcje oferowane od 26 czerwca do 3 lipca 2017 r. Zapisy będą przyjmowane po cenie maksymalnej, która wynosi 27 zł za jedną akcję. Inwestorzy indywidualni będą mogli składać zapisy w Domu Maklerskim Pekao, Pekao CDM, Domu Maklerskim mBank, Domu Maklerskim Raiffeisen Bank Polska, Biurze Maklerskim Alior Banku, Domu Maklerskim Millenium oraz Domu Maklerskim BOŚ. Budowa księgi popytu dla inwestorów instytucjonalnych jest prowadzona od 19 czerwca i potrwa do 4 lipca 2017 r. Przydział akcji oferowanych jest planowany na 10 lipca.

 

Oferującym akcje jest Haitong Bank S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce. Dokumenty dotyczące spółki oraz oferty dostępne są na stronie internetowej spółki: www.getbacksa.pl oraz, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie oferującego: www.haitongib.com.>

Do tej pory inwestorzy indywidualni lokowali swoje środki w nasze obligacje. Dzięki trwającej publicznej emisji będą mogli nabyć też nasze akcje. Inwestorzy indywidualni są dla nas bardzo ważną grupą i mam nadzieję, że nasza emisja spotka się z ich dużym zainteresowaniem” – powiedział Konrad Kąkolewski, Prezes Zarządu GetBack S.A.

 

Cele emisyjne


Środki finansowe pozyskane z emisji nowych akcji zostaną wykorzystane na nabywanie portfeli wierzytelności przez własne fundusze inwestycyjne zamknięte Grupy Kapitałowej Getback, zarówno w Polsce, jak również za granicą, przy czym w ramach tego celu, w przypadku braku odmiennych atrakcyjnych możliwości inwestycyjnych Zarząd nie wyklucza odkupywania przez własne fundusze inwestycyjne zamknięte portfeli wierzytelności od zewnętrznych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, w odniesieniu do których Spółka zarządza ich portfelami wierzytelności. Zarząd zamierza wykorzystać wpływy z nowej emisji w ciągu 9-12 miesięcy od dnia otrzymania środków.

 

W przypadku pojawienia się atrakcyjnych okazji nabycia podmiotów prowadzących podobną lub komplementarną działalność w stosunku do działalności GetBack S.A., nie jest wykluczone wykorzystanie środków z nowej emisji, w ciągu 9 -12 miesięcy od dnia ich otrzymania przez spółkę, na transakcje nabycia takich podmiotów.

 

Wyniki finansowe:


W pierwszych trzech miesiącach 2017 r. przychody netto Grupy Kapitałowej GetBack wzrosły ponad dwukrotnie do poziomu 147,2 mln zł w stosunku do analogicznego okresu 2016 roku. Zysk netto w pierwszych trzech miesiącach bieżącego roku był o 51,3% wyższy niż w I kwartale 2016 r. i wyniósł 57,5 mln zł. Obecnie Spółka zarządza wierzytelnościami 22 niestandaryzowanych sekurytyzacyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Łączna wartość nominalna zarządzanych przez Spółkę wierzytelności na koniec I kwartału 2017 r. wynosiła 20 mld zł.

 

Harmonogram oferty publicznej:

26 czerwca – 3 lipca 2017 r.

Okres przyjmowania zapisów na akcje oferowane w transzy Inwestorów Indywidualnych

4 lipca 2017 r.

Podanie do publicznej informacji Ceny Ostatecznej Akcji Oferowanych, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w poszczególnych transzach

5-7 lipca 2017 r.

Okres przyjmowania zapisów Inwestorów Instytucjonalnych

10 lipca 2017 r.

Przydział Akcji Oferowanych

Ok. 17 lipca 2017 r.

Zakładany pierwszy dzień notowania Akcji Dopuszczanych, w tym Akcji Sprzedawanych, i Praw do Akcji na GPW

źródło: PR News

GetBack S.A. we Wrocławiu zdobyła tytuł Mocna Firma Godna Zaufania – Strong Company 2016. Została  bowiem wyróżniona w XI edycji  Konkursu Gepardy Biznes 2016 i IX edycji Konkursu Efektywna Firma 2016, a to oznacza, że jest też laureatem IV edycji Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania – Strong Company 2016.

4 miesiące temu przez w Efektywna Firma , Europejska Firma , Gepardy Biznesu , Mocna Firma. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez kanał RSS. Zostaw odpowiedź, lub trackback ze swojej własnej strony.

Zostaw odpowiedź

Wymagane