stickyimage

To jest przykładowe powiadomienie, można tutaj coś zareklamować, pokazać, itp.

Czytaj więcej Zamknij
http://businessnow.pl/pliki/2017/09/V-Kongres-NG-banner.jpg

Gepardy Biznesu 2016 z siedzibą w Mikołowie

Spośród 40 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe zbadał Instytutu Europejskiego  Biznesu w kwietniu 2017 r.,  tytuł Gepard Biznesu 2016 uzyskał0 45 firm z siedzibą w Mikołowie, bo ich wartość rynkowa  wzrosła o więcej niż 10 proc. Ich dynamiczny rozwój zapewnił wyróżnienie również Mikołowowi, bo zyskał dzięki temu tytuł Miasto Przyjazne Firmom 2016.

Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Przez jedenaście lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 70 tysięcy przedsiębiorstw i kilkuset banków działających w Polsce.

Przedstawiamy najnowszy ranking dynamicznych firm według wartości rynkowej w okresie marzec 2014 – marzec 2016 według metodologii, opracowanej przez Instytutu Europejskiego Biznesu w grudniu 2005 r.

Dane do badań polskich firm dostarczyły wywiadownie InfoCredit i Bisnode.

Do analizy zostały wybrane te firmy, które w latach 2013 -2014 miały każdego roku ponad pół milion złotych przychodów netto, więcej niż 10 tys. zł zysku netto,  a wartość ich kapitału była dodatnia.

Instytutu Europejskiego Biznesu policzył ich wartość rynkową na koniec marca 2014 i koniec marca 2016 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz zmiany wartości rynkowej. Uproszczona metodologia liczenia wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, opisana jest poniżej rankingu.

Na tej podstawie Instytutu Europejskiego Biznesu stworzył rankingi najbardziej dynamicznych firm w Polsce – Gepardów Biznesu 2016.

Image

 Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

Firmy z rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2016 publicznie na wszystkich nośnikach.

Płatne są logo Gepard Biznesu 2016 oraz  dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm i ich pracowników. Prosimy więc  nie ściągać z Internetu dla celów marketingowych wizerunku Geparda Biznesu, gdyż zdjęcia chronione są prawami autorskimi i znakiem towarowym zarejestrowanym w 28 krajach Unii Europejskiej.

Instytut Europejskiego  Biznesu  od 2007 r. prowadzi też Konkurs Samorząd Przyjazny Firmom, którego celem jest promowanie miast, gmin, powiatów, województw i urzędników samorządowych wspierających rozwój firm na swoim terenie.

W X edycji Konkursu Samorząd Przyjazny Firmom 2016 za Samorząd Przyjazny Firmom 2016  uznajemy miasta, w których  jest minimum 20 firm wyróżnionych w konkursie Gepardy Biznesu 2016 oraz  jest tam minimum 10 Gepardów Biznesu 2016 na 10 tysięcy mieszkańców.

Image

 

Nowa statuetka Konkursu  Samorząd Przyjazny Firmom, która będzie wręczana przez przedsiębiorców wójtom, burmistrzom i prezydentom miast. To kwiat niezapominajki, symbol przyjaźni.

W Mikołowie jest 45 Gepardów Biznesu 2016 i 11,3 Gepardów Biznesu 2016 na 10 tysięcy mieszkańców (Mikołów w końcu czerwca 2016 r. miała 40 tysięcy mieszkańców).

To znaczy, że Mikołów zdobył tytuł Miasto Przyjazne Firmom 2016 i otrzyma statuetkę X edycji Konkursu Samorząd Przyjazny Firmom 2016 na XIV Kongresie Gospodarki Polskiej w Warszawie 21 czerwca 2017 r.

Przedstawiciele firm wyróżnionych w Konkursie Gepardy Biznesu będą mogli na Kongresie wręczyć statuetkę i dyplom przedstawicielom Mikołowa.

Gepardy Biznesu 2016 z siedzibą w Mikołowie
Lp. Nazwa firmy Wartość rynkowa firmy w marcu 2014 r. w tys. zł Wartość rynkowa firmy w marcu 2016 r.  w tys. zł Dynamika wartości rynkowej od marca 2014 do marca 2016 w proc.
1 Ampar Klima Sp. z o.o. 891 16446 1745
2 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Przełom 5364 96445 1698
3 Speed Sp. z o.o. 332 2687 709
4 SPYRA PRIMO POLAND Sp. z o.o. 11564 77808 573
5 MDJ Electronic Sp. z o.o. 6965 43057 518
6 KABE Sp. z o.o. 2846 17407 512
7 ROLNIK Sp. z o.o. 8406 49510 489
8 ELMIKO Sp. z o.o. 2291 10078 340
9 KAJA Bogdan Bańczyk 18301 73518 302
10 Wiper Sp. z o.o. 2446 8964 266
11 Buster Jerzy Chorzelski, Marek Chorzelski S.J. 3800 13453 254
12 PL Modulo Sp. z o.o. 48903 147716 202
13 JKM Sp. z o.o. 4322 11858 174
14 Fram S.J. Edward Nowak 5158 14039 172
15 Trans Project Rybicki S.J. 7118 19395 172
16 Constrem Sp. z o.o. 1227 3269 166
17 Lumatech Lucjan Weiner 14388 38113 165
18 MAVITRANS J. Krzyżowski i L. Krzyżowska S.J. 1516 3927 159
19 ROLNIK SJ Firma Handlowa 41872 108296 159
20 Schneider Electric Energy Poland Sp. z o.o. 218290 538059 146
21 Speed Sp. z o.o. sp.k. 7811 18470 136
22 Jelux Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 76261 178071 134
23 MVS Sp. z o.o. 28087 64499 130
24 Prewenta Sp. z o.o. 10542 24134 129
25 Ośrodek Rehabilitacyjno – Leczniczy Sp. z o.o. 3239 7305 126
26 Sikora -.AC.- Sp. z o.o. 15799 34752 120
27 Tytan Sport Sp. z o.o. 3571 7825 119
28 ZDT-GLIMAG Sp. z o.o. 6618 14236 115
29 HYDAC Sp. z o.o. 158078 295245 87
30 Mas Sp. z o.o. 107312 198638 85
31 Smith’s Sp. z o.o. 1888 3332 77
32 Iks 2 Mucha sp.j. 35556 62110 75
33 Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sbl-Żelbet Sp. z o.o. 13187 22025 67
34 POLSLING Sp. z o.o. 1563 2456 57
35 Universal Export Sp. z o.o. 1179 1853 57
36 KOOPERACJA POLKO Sp. z o.o. 2187 3212 47
37 ZPH TAURUS Marek Senczek 30856 45187 46
38 FPM S.A. 74928 108653 45
39 Intech – Metal Sp. z o.o. 695 1010 45
40 Bodydry Sp. z o.o. 591 820 39
41 Zakład Wielobranżowy KRYZA-PLAST Henryk Kamiński 7875 10473 33
42 Auto-Centrum Sikora Sp. z o.o. 880 1070 22
43 Varia Sp. z o.o. PPH 8528 10110 19
44 WIERZYCIEL S.A. 12666 14652 16
45 Transcornelia Sp. z o.o. 4150 4555 10

źródło: Instytut Europejskiego Biznesu  na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez wywiadownie biznesowe InfoCredit i Bisnode.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto wszystkie firmy z baz firm InfoCredi i Bisnode spełniające następujące warunki:

1. Dostępne w KRS dane finansowe za lata 2013-2014,

2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż  500 tys zł we wszystkich latach  2013-2014,

3. Dodatni kapitał własny we wszystkich latach  2013-2014,

4. Zysk netto powyżej 10 tys. zł we wszystkich latach  2013-2014,

5. Badaniem zostały objęte firmy składające sprawozdania finansowe według MSSF.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej

W końcu marca 2014 r.:  C/Z:  17,2, a  C/WK: 1,38*.

* Wskaźniki, będące średnią dla 404 spółek krajowych, notowanych na GPW.
źródło: Ceduła Giełdowa z 31 marca 2014 r.
WIG Poland w  marcu 2016 r.:  C/Z:  38,1, a  C/WK: 1,2.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW, marzec 2016
Opis liczenia wartości rynkowej
Według wskaźników giełdowych z końca marca 2014 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2014 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2013 r.  i wskaźnika C/Z w końcu marca 2014 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2013 r.  i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2014 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2014.
Podobnie została policzona wartość rynkowa firmy w końcu marca 2016. Według wskaźników giełdowych z końca marca 2016 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2016 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2014 r.  i wskaźnika C/Z w końcu marca 2016 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2014 r.  i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2016 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2016.
6 miesięcy temu przez w Gepardy Biznesu , Przyjazny Samorząd. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez kanał RSS. Zostaw odpowiedź, lub trackback ze swojej własnej strony.

Zostaw odpowiedź

Wymagane